Vedenjäähdyttimet teollisuuskäyttöön

Olemme mukana projekteissa, joissa toimitetaan kylmälaitteita teollisuuden käyttöön

Vedenjäähdyttimet

Vesijäähdytteiset jäähdyttimet ovat laitteita, joissa on ilma tai vesijäähdytteinen lauhdutin. Vesilauhdutteinen jäähdytin on erittäin tehokas ja sopiva suurta jäähdytystarvetta vaativille kohteille, kuten teollisuuteen ja suurempiin ilmastoinnin jäähdytysprosesseihin. Vedenjäähdyttimien tehokkuuden vuoksi niitä käytetäänkin tuotteiden, erilaisten mekanismien ja tehdasvalmisteiden jäähdytykseen monilla vaativilla teollisuudenaloilla. Teollisuudesssa jäähdytysvettä tai muuta nestemäistä nestettä pumpataan prosessi- tai laboratoriolaitteiden läpi viilentämään laitteita. Jäähdytettyä vettä käytetään yleisesti jäähdyttämään ja kosteuttamaan ilmaa suurten kaupallisten, teollisten ja institutionaalisten rakennusten sisällä. Vesijäähdytteiset jäähdyttimet on tyypillisesti tarkoitettu sisäasennukseen ja sisäkäyttöön ja ne jäähdytetään erillisellä lauhdutinvesisilmukalla joka liitetään ulkoiseen jäähdytystorniin lämmön siirtämiseksi ulkoilmaan. Ilmajäähdytteiset ja haihduttamista hyödyntävät jäähdyttimet on tarkoitettu ulkokäyttöön.

Teolliseen käyttöön tarkoitetut jäähdyttimet voidaan keskittää, jolloin yksi jäähdytin huolehtii useista jäähdytyskohteista tai käyttää hajautettua mallia, jolloin jokainen kohde on varustettu omalla jäähdyttimellä. Teollisuuden jäähdyttimet ovat tyypillisesti räätälöytyjä kokonaisvaltaisia suljettuja järjestelmä sisältäen jäähdytysyksikön, lauhduttimen ja pumppuaseman,

jossa on kierrätyspumppu, paisuntaventtiili, virtauksen sammutin ja sisäinen kylmän veden säätö. Kaikissa jäähdyttimissä on lämpötila-anturit, ja niitä ohjataan yhdellä ohjausjärjestelmällä, joka ei vaadi käyttöhenkilön jatkuvaa läsnäoloa.

Coldex Oy ja vedenjäähdytys

Referenssinä Coldex Oy on ollut mukana projektissa, jossa valmistettiin ATEX-sertifioitu vedenjäähdytin vaativiin teollisiin tarpeisiin Pohjois-Venäjälle. Projekti toteutettiin yhdessä pietarilaisen Tehnomir yhtiön kanssa. Projektissa suunniteltiin, toimitettiin ja käyttöönotettiin ulkokäyttöön tarkoitettu räjähdyssuojattu vedenjäähdytin.

Vedenjäähdyttimet

Vedenjäähdytin täytti ATEX-sertifikaatin mukaiset vaatimukset, joilla varmistaan laitteen korkea turvallisuustaso. ATEX tai vanhemmalta nimeltään Ex-määräys tarkoittaa räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä laitteita koskevaa lainsäädäntöä ja standartointia. ATEX-sertifikaatin mukaisia laiteita käytetään erittäin vaarallisilla teollisuudenaloilla, kuten öljynjalostamoilla, palavien ja räjähtävien aineiden, kemiallisten yritysten tuotantoon ja jalostukseen tarkoitetuilla tehtailla ja merivoimien laivanrakennuksessa, jossa konejärjestelmien toiminnan turvallisuus on äärimmäisen tärkeää.

Vedenjäähdyttimet

Toimitetun laitteen teknisiä tietoja:

Kylmäaine on Freon 134a

Lämpöalusta: vesi-glykoliliuos

Jäähdytysteho 500 kW

Vedenjäähdyttimet

teollisuuskylmä teollisuuskylmä teollisuuskylmä

Ota yhteyttäSähköpostitse: info(at)coldex.fi

Puhelimitse: 03 7873714

tai

PYYDÄ TARJOUS