Tämä on Coldex Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Keitä olemme

Coldex Oy
Vesimäentie 3, 15860 Hollola

Vaihde: 03 7873714
Sähköposti: info@coldex.fi

Rekisterin nimi

Coldex Oy:n asiakasrekisteri

Mitä henkilötietoa keräämme

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja, jotka ovat oleellisia ja tarkoituksenmukaisia sopimuksen syntymisen, sopimuksen toteuttamista ja ylläpitämistä varten.

  • nimi
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumerot
  • arvo tai ammatti
  • edustamasi yrityksen yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaan ilmoittamat tiedot, sopimukset

Tietojenkäsittely

Käsittelemme tietojasi lainmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti. Olemme tehneet kaikki tarpeelliset tekniset toimenpiteet, millä varmistetaan, että tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetuilla henkilöillä. Kaikki palvelimemme ja tallentamamme tiedot sijaitsevat fyysisesti Suomessa suomalaisilla palveluntarjoajilla.

Analytiikka

Käytämme sivustolla Google Analytics -analytiikkaohjelmistoa. Kyseinen ohjelmisto tallentaa käyttäjien IP-osoitteet ja asettaa evästeitä, joiden avulla sivuston käyttöä on mahdollista analysoida.

Emme seuraa emmekä voi seurata yksittäisen käyttäjän toimia IP-osoitteen tasolla, vaan kaikkia analytiikkatietoja käsitellään koostetasolla koskien joko kaikkia sivuston vierailijoita tai siitä luotuja osajoukkoja. Google Analytics säilyttää tietoja 26 kuukautta.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä sopimuksellisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa.

Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee ​lähettää kirjallisesti ​rekisterinpitäjälle.

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa.

Lue myös tietoa evästeiden käytöstä: http://coldex.fi/fi/yhteydenottopyynto/tietosuojaseloste/evasteet/